Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju:

 • roditelji koji su državljani Republike Srbije
 • roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
 • roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću

Procedura je sledeća:

 1. Roditelj odlazi u državni vrtić na teritoriji svoje opštine i uzima potvrdu da nema mesta (ODBIJENICU). Nije uslov da je prethodno konkurisao, dakle u svakom trenutku roditelj može dobiti odbijenicu da bi upisao dete u privatni vrtić.
 2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa PU „VUČKO“ i dostavlja ostala potrebna dokumenta.
 3. PU „VUČKO“ podnosi zahtev Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i zastitu dece, koji nakon obrade (za par dana) šalje rešenje na Vašu kućnu adresu na osnovu koga Vam se odobrava subvencija za svaki mesec.

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA, prema Rešenju koje roditelj bude dobio.

Potrebna dokumenta za upis za dete:

 • Original potvrda iz državnog vrtića da dete nije upisano (Odbijenica)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Potvrda od pedijatra da dete moze u kolektiv

Potrebna dokumenta za upis za roditelja (staratelja):

 • Uverenje o državljanstvu
 • 3 Fotokopije lične karte – očitana
 • 2 Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)

Sve neophodne formulare za ostvarivanje prava na subvenciju, kao i za upis, možete preuzeti u vrtiću.