Mešovita grupa

Rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina odvija se prema Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Osnove programa zasnivaju se na humanističkom shvatanju razvoja deteta, koje naglašava unutrašnje snage deteta kao oslonac za razvoj i sredinu koja podstiče ispoljavanje jakih strana ličnosti deteta.

Zato predškolaska ustanova „Vučko“ sa svojom organizacijom i mnoštvom uloga koje ima u odnosu na decu i porodicu obezbeđuje:

 • Sigurnu sredinu u kojoj se svako dete oseca prihvaceno i voljeno i u kojoj ono optimalno raste i razvija se sto je uslov svake dobrobiti deteta
 • Socijalnu sredinu koja detetu podstiče razvoj socijalnih veština, kroz saradnju, dogovaranje, vršnjačko učenje u bogatu i raznovrsnu razmenu i komunikaciju sa vršnjacima i odraslima
 • Daje podršku porodici u vaspitanju deteta i sarađuje sa njima vezano za program sa ciljem ostvarivanja kontinuiteta u učenju
 • Ostvaruje zadatke šire pripreme za školu kroz razvoj dispozicija za celozivotno učenje.

Sadrzaj i aktivnosti rada sa decom planiraju se tematski, izborom sadržaja iz tri celine:

Formiranje svesti o sebi-razlikuje delove tela; upoznaje svoje potrebe, opažanja, misli i osećanja; ovladava različitim načinima izražavanja; istražuje, prihvata i proširuje svoje moći i granice, delovanjem na sredinu i interakciju sa drugima; pomoću medija i kroz igru razvija svoje kreativne potencijale.

Razvijanje odnosa i sticanje iskustava i saznanja o drugim ljudima-na osnovu sigurnosti i poverenja u sebe gradi otvorenost i poverenja prema drugima; upoznaje pravila ponašanja i ophođenja u grupi; uči da prepozna potrebe i osećanja drugih; razvija i saradničke odnose sa vršnjacima i odraslima.

Saznavanje sveta oko sebe i razvijanje načina delovanja na njega-na osnovu sopstvene aktivnosti dete upoznaje predmete i pojave u svojoj okolini; razvija intelektualnu samostalnost kroz samostalno iznošenje ideja. Osposobljava se da koristi predmete i informacije.

Vaspitno-obrazovni proces nastaje kao deo „otvorenog sistema vaspitanja“ u interakciji dece, odraslih i sredine u kojoj borave, a u formi „zajednice koja uči“. Akcenat u radu je na procesima i veštinama koje deca stiču, interakciji dece i individualizaciji rada, saradnji sa porodicom i organizaciji za učenje.

 

U planiranja rada polazi se od pitanja šta, zašto i kako što vodi kreiranju programa u zavisnosti od aktuele prakse.

Utisci dece koja idu u vrtić Vučko

 • Volim da dolazim u vrtić jer ima puno bojica i crtamo.
  t3.png
  Sofija R.
  Naša drugarica iz vrtića
 • Volim da se igram sa autićima. Volim da dolazim u vrtić da se igramo svi zajedno.
  t2.png
  Vuk
  Naš drugar iz vrtića
 • Volim da dolazim u vrtić zato što tu imam puno drugara.
  t1.png
  Jana
  Naša drugarica iz vrtića
 • Volim da dolazim u vrtić i tu sam srećna.
  t4.png
  Lena
  Naša drugarica iz vrtića