Jaslena grupa

Rad sa decom jaslenog uzrasta odvija se prema Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta od jedne do tri godine, gde se ističe da se „vaspitanje i nega dece vrši stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima“.

U radu sa decom jaslenog uzrasta polazi se od principa jedinstva nege i vaspitanja. Proces nege i vaspitanja prilagođava se svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima. Nega podrazumeva i preventivnu zdravstvenu zaštitu, kojom se čuva zdravlje dece i preveniraje bolesti.

Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče. Igra omogućava, podstiče i kultiviše spontane izraze i ponašanja deteta, a takođe omogućava poštovanje dečjih osobenosti u načinu otkrivanja sebe i sveta oko sebe.

Posebni zadaci se realizuju kroz tri osnovne sfere razvoja i to:

 • fizičko-senzorni razvoj (očuvanje fizičkog zdravlja dece, podsticanje razvoja pokreta, ovladavanje motorikom, podsticanje celovitog motornog i senzornog razvoja, razvijanje navika),
 • socijalno-emocionalni razvoj (pružanje pomoći u sticanju samostalnosti, pomoć u stvaranju slike o sebi i podsticanje poverenja u sopstvene sposobnosti, negovanje otvorenosti deteta za doživljaje, pomaganje detetu u usvajanju osnovnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti – dobro, loše, podsticanje zadovoljstva i radosti kod deteta) i
 • saznajni razvoj (podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje, negovanje osetljivosti za utiske kao motive za postavljanje pitanja, podsticanje i bogaćenje dečjeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje saznanja, podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti, stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih saznajnih pojmova kod praktične aktivnosti).

Vazan faktor u radu sa decom je osmišljavanje povoljne vaspitno-obrazovne sredine u kojoj deca borave. Mi smo stvorili sredinu koja pruža mogućnost da dete prema „individualnom programu“ i želji istražuje, isprobava, modeluje, sredinu koja pokreće na aktivnost, a u osnovi je bezbedna, podsticajna i emocionalno pozitivna. Shodno tome, jaslena grupa je odlično opremljena igračkama, didaktičkim materijalom, paravanima, skrivalicama, kućicima. Sve to stimulativno deluje na dečji razvoj i igru uopšte.

 

Polaskom deteta u jasle, roditelji dobijaju partnera u vaspitanju svoje dece, zato se saradnji sa porodicom posvećuje posebna pažnja.

Utisci dece koja idu u vrtić Vučko

 • Volim da dolazim u vrtić jer ima puno bojica i crtamo.
  t3.png
  Sofija R.
  Naša drugarica iz vrtića
 • Volim da se igram sa autićima. Volim da dolazim u vrtić da se igramo svi zajedno.
  t2.png
  Vuk
  Naš drugar iz vrtića
 • Volim da dolazim u vrtić zato što tu imam puno drugara.
  t1.png
  Jana
  Naša drugarica iz vrtića
 • Volim da dolazim u vrtić i tu sam srećna.
  t4.png
  Lena
  Naša drugarica iz vrtića