Ishrana

Ishrana

Vrtić raspolaže savremeno opremljenom distributivnom kuhinjom. Kao važan preduslov za pravilan rast i razvoj dece predškolskog uzrasta potrebna je i dobro izbalansirana ishrana dece. Zbog toga smo uspostavili saradnju sa

Mešovita grupa

Mešovita grupa

Rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina odvija se prema Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Osnove programa zasnivaju se na humanističkom shvatanju razvoja deteta, koje

Školice

Školica likovnog Poznato je da je likovni izraz deteta način komunikacije sa sobom, drugima, svetom oko sebe. Kroz stvaralački proces najbolje se upoznaje dete, njegove potrebe, želje, sklonosti, interesovanja i