Ishrana

Ishrana

Vrtić raspolaže savremeno opremljenom distributivnom kuhinjom. Kao važan preduslov za pravilan rast i razvoj dece predškolskog uzrasta potrebna je i dobro izbalansirana ishrana dece. Zbog toga smo uspostavili saradnju sa jednom od najboljih ketering kuća Ketering servis Smiljkovic koji omogucava kvalitetan i nutricionisticki dobro izbalansiran obrok. Ketering servis Smiljkovic primenjuje HACCP ( Hazard Analysis Critical

Jaslena grupa

Jaslena grupa

Rad sa decom jaslenog uzrasta odvija se prema Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta od jedne do tri godine, gde se ističe da se „vaspitanje i nega dece vrši stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu

Mešovita grupa

Mešovita grupa

Rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina odvija se prema Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Osnove programa zasnivaju se na humanističkom shvatanju razvoja deteta, koje naglašava unutrašnje snage deteta kao oslonac za razvoj i sredinu koja podstiče ispoljavanje jakih strana ličnosti deteta. Zato predškolaska ustanova „Vučko“ sa svojom organizacijom i

Školice

Školica likovnog Poznato je da je likovni izraz deteta način komunikacije sa sobom, drugima, svetom oko sebe. Kroz stvaralački proces najbolje se upoznaje dete, njegove potrebe, želje, sklonosti, interesovanja i strahovi. Zadaci koje sprovodimo: rad sa različitim materijalima rad na upoznavanju različitih tehnika podsticanje maštovitosti u izrazu, pružanje mogućnosti da izabere način i tehniku koju